Otázky a odpovědi

Musím vždy vyplňovat dotazník, když mám zájem jen o genetickou analýzu?

Ano, vyhodnocení rizika je vázáno i na životní styl a rodinnou anamnézu.

Je odběr vzorku bolestivý?

Ne, není. Odběr se provádí soupravou pro stěr vzorku z bukální (ústní) sliznice.

Jak dlouho analýza trvá?

Laboratorní analýza vzorku trvá přibližně 10 pracovních dnů od doručení vzorku do laboratoře.

Jak mohu objednat analýzu pro více osob?

Pro každou osobu je nutné provést samostatnou objednávku, vč. vyplnění dotazníku k životnímu stylu a rodinné anamnéze.

Jak jsou zabezpečena moje údaje a výsledky analýzy?

Společnost využívá pro zpracování zabezpečený (šifrovaný) laboratorní systém, díky němuž jsou vzorky v laboratoři zpracovávány pod číselnými kódy. Společnost tak garantuje systematizované pseudonymizování dat a snižuje tak riziko možného zneužití osobních údajů na minimum. Kromě toho jsou pracovníci laboratoře smluvně vázáni mlčenlivostí a jsou povinni dodržovat etický kodex naší laboratoře. S osobními údaje je dále zacházeno dle platných předpisů a zákonů, která jsou platná pro nestátní zdravotnická zařízení.