Chci předejít nebo oddálit vznik Alzheimerovy choroby

Chci předejít nebo oddálit vznik Alzheimerovy choroby

Genetický test Alzheimerovy choroby, výpočet rizika z genetických predispozic a životního stylu pomocí umělé inteligence a doporučení cíleného preventivního programu.

Unikátní umělá inteligence Vám doporučí preventivní program, který bude reflektovat vaše geny a současný životní styl. Komplexní preventivní program ELISABETH PHARMACON zahrnuje proto laboratorní analýzu vašich predispozic. Té předchází vyplnění dotazníku životního stylu a rodinné anamnézy. Výsledkem komplexního preventivního programu jsou cílená doporučení a výpočet rizika vzniku Alzheimerovy demence po dodržování všech těchto doporučení. Z výsledku je tedy zřejmé, jak efektivně můžete zahájením prevence oddálit propoknutí Alzheimerovy demence do vyššího věku. Vyplňte proto následující dotazník svědomitě a co nejpřesněji. Vaše odpovědi hrají důležitou roli v nastavení preventivního programu a výpočtu rizika.

Vyplnění dotazníku a následný výpočet rizika plynoucího z vašeho aktuálního životního stylu a rodinné anamnézy je ZDARMA.

Cena za komplexní preventivní program obsahující individualizovaná doporučení na základě vrozených predispozic, životního stylu a rodinné anamnézy je: 6.050 Kč, nyní: 3.720 Kč vč. DPH.