Chci se dozvědět jak ovlivňuje můj současný životní styl riziko vzniku Alzheimerovy choroby

Chci zjistit mé riziko Alzheimerovy choroby

Dotazník, který se chystáte vyplnit je sestaven dle současné úrovně vědeckého poznání o rizikových faktorech Alzheimerovy choroby. Hodnota rizika, které vám náš speciální algoritmus vypočítá, bude natolik přesný, jak přesné údaje v něm uvedete. Doporučujeme tedy, abyste jej svědomitě vyplnili. V opačném případě bude výsledná hodnota dotazníku zavádějící. Vypočítané riziko vzniku Alzheimerovy choroby ovšem nebude kompletní, dokud nedoplníte rizika plynoucí z vrozených predispozic. Jedině tak je možné vám poskytnout cílená doporučení prevence, vedoucí k oddálení vzniku Alzheimerovy demence do vyššího věku, potažmo zamezení propuknutí tohoto onemocnění.

Nyní můžete snadno zjistit, jak jste na tom s rizikem vzniku Alzheimerovy demence z pohledu životního stylu a rodinné anamnézy, tj. bez vrozených predispozic, a to ZDARMA vyplněním následujícího dotazníku.