Chceme prožít aktivní stáří

Zjistěte jak oddálit nebo zabránit vzniku Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba

Buďte v obraze
Jak se choroba diagnostikuje?

Jak se choroba diagnostikuje?

Alzheimerova choroba se projevuje jako postupné chátrání paměti, schopnosti učení a myšlení. Člověk začíná zapomínat, typické je bloudění na známých místech. V mozku patologické změny začínají již 10 – 12 let před propuknutím nemoci a v tomto období již pro preventivní opatření bývá pozdě. Patologické změny v mozku lze sledovat jen pomocí speciálních neurozobrazovacích metod. Tato vyšetření se BĚŽNĚ neprovádějí – zahrnují aplikaci radioaktivních látek a jsou časově i finančně velmi náročná. Jednou z možností, jak zjistit riziko Alzheimerovy choroby, je predikce na základě genetického testu spojeného s analýzou životního stylu.

Kolik stojí lékařská péče?

Kolik stojí lékařská péče?

Jak člověk stárne, zvyšuje se riziko vzniku této zákeřné nemoci. Jen v České republice máme v současné době více než 120 tisíc pacientů s Alzheimerovou chorobou. Prevalence Alzheimerovy choroby v Evropě byla odhadnuta na 5 %. Od roku 2010 do roku 2050 se počet pacientů s Alzheimerovou chorobou ve věku 70 let a více zvýší o 153 %, z 3,6 na 9,1 milionu osob. Roční náklady na péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou se zvýší z 307 miliard dolarů na 1,5 bilionu dolarů. Do současnosti nemáme k dispozici žádnou účinnou léčbu.

Jaký má prevence význam?

Jaký má prevence význam?

Bylo vypočítáno, že preventivní zásahy do životního stylu a preventivní lékařské zásahy, které by zpozdily nástup Alzheimerovy choroby o 5 let, by měly za následek snížení výskytu Alzheimerovy choroby o 41 % a snížení nákladů na péči o 40 %. Oddálení nástupu Alzheimerovy choroby přináší značné výhody pro ekonomiku domácností, zdravotního pojištění i pro samotného klienta v podobě dožití vyššího věku ve zdraví. Cílem našeho projektu je poskytnutí možnosti našim klientům prodloužit si věk dožití ve zdraví.

10 - 12 let
před propuknutím nemoci dochází k nevratným změnám v mozku!
9,1 mil.
Evropanů bude trpět touto nemocí v roce 2050!
307 mld.
dolarů dnes stojí péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou!
o 41 %
se sníží výskyt nemoci, pokud se zahájí prevence včas!

O nás

Poznejte nás blíže

Kdo jsme

V laboratořích ELISABETH PHARMACON pracuje tým vědeckých pracovníků a specialistů, kteří se zabývají problematikou diagnostiky infekčních onemocnění a geneticky podmíněných chorob. V týmu je profesor genetiky a molekulární biologie, docent biochemie a další odborníci z řad biologů a biochemiků. Laboratoře ELISABETH PHARMACON provádějí výzkum více než 18 let. ELISABETH PHARMACON je ryze česká společnost, která využívá vlastního specifického know-how.

Vizí naší společnosti je stát se špičkovou laboratoří, která využívá moderních diagnostických technologií pro medicínské použití. Tuto vizi naplňujeme specifickým přístupem k diagnostice infekcí i geneticky podmíněných chorob. Disponujeme unikátním know-how z vlastních výzkumných projektů.

Nabízíme

Zkušenosti a nadšení pro kvalitní a přesnou diagnostiku je přesně to, co dělá naši službu jedinečnou. Zaměřujeme se na výzkum Alzheimerovy choroby, celiakie, věkem podmíněné makulární degenerace, trombofilních mutací, Bechtěrevovy choroby, ale také na testování klíšťat na borélie a další infekce, testování močových infekcí, papilomavirů atd.

Vysoké investice do výzkumu a laboratorních technologií nám umožňují využívat specifické postupy a metody, které nám pomáhají dosahovat přesnějších výsledků ve srovnání s jinými laboratořemi. Neustále pracujeme na zdokonalování postupů a zpřesňování prediktivních genetických testů. Každoročně přinášíme našim klientům nové služby umožňující sledování zdravotního stavu nebo nové možnosti zasáhnout preventivně nebo léčebně, především včas a cíleně. Proto vždy budou naše služby o krok napřed před běžnými klinickými laboratořemi a před jejich službami, hrazenými z veřejného zdravotního pojištění.

Tento projekt

Projekt „Prediktivní test Alzheimerovy choroby“ vychází z více než patnáctiletého výzkumu Alzheimerovy choroby. Poznatky z toho výzkumu byly využity k sestavení seznamu rizik plynoucích jednak z genetické predispozice, jednak z životního stylu několika tisíců pacientů s Alzheimerovou chorobou. Naši odborníci na genetiku Alzheimerovy choroby, matematici a programátoři sestavili jedinečný algoritmus na principu umělé inteligence, který umožňuje s přesností vyšší než 80 % stanovit riziko Alzheimerovy choroby.

Cíl projektu je zlepšení prevence vzniku Alzehimerovy choroby v celé společnosti, a v důsledku toho dosáhnout u našich klientů oddálení nebo zamezení vzniku této nemoci. Pokračující výzkumné aktivity povedou ke zdokonalení a zpřesnění našich testů pomocí učícího se systému. Naši klienti proto budou mít v budoucnu možnost si současné výsledky zdarma aktualizovat.

Časová osa při dodržování prevence Alzheimerovy choroby

Časová osa při nedodržování prevence Alzheimerovy choroby

Naše služby

Prozkoumejte, co máme pro vás v nabídce

Výpočet rizika z životního stylu - ZDARMA

Životní styl zcela zásadně dotváří rizika vzniku řady nemocí, včetně Alzheimerovy choroby. Připravili jsme pro vás dotazník, z jehož vyhodnocení lze odvodit, zda váš životní styl vás chrání nebo naopak disponuje k Alzheimerově chorobě. Ukázalo se, že fungování genů, které jsme po rodičích zdědili, je výraznou měrou ovlivněno životním stylem. Roli zde hrají tzv. epigenetické faktory a nekódující RNA, které funkce genů regulují a jejichž funkci lze ovlivnit životním stylem. Dnes již víme, že zděděné rizikové geny u multifaktoriálně podmíněných chorob, jakou je Alzheimerova choroba, neznamenají automaticky špatnou prognózu. Změna životního stylu může ovlivnit fungování genů tak, že vliv rizikových genů při vhodném životním stylu lze vyloučit. Z tohoto důvodu doporučujeme provedení kompletního testu zahrnujícího vyplnění dotazníku a také genetický test.

Výpočet rizika z genetických predispozic

Alzheimerova choroba je multifaktoriální onemocnění, u kterého příčiny vzniku nalezneme ve vzájemné souhře životního stylu a genetické predispozice. Pokud jste získali výsledek rizika z životního stylu (z dotazníku), je vhodné si objednat genetické vyšetření, které riziko vzniku Alzheimerovy choroby zpřesní na více než 80 %. Na základě této analýzy získáte podrobnou zprávu o rizicích a individuální doporučení k vašemu životnímu stylu. Pokud máte v rodině příbuzné, kteří trpí Alzheimerovou chorobou, je pro vás tento test vhodný. Test vychází z analýzy genu pro ApoE a dalších genů, které se prokazatelně účastní vzniku a vývoje Alzheimerovy choroby.

Cena za genetickou analýzu 6.050 Kč, nyní: 3.720 Kč.

Ostatní služby

Klienti s chronickými potížemi se k nám dostávají na diagnostické vyšetření ve chvíli, kdy veřejné zdravotnictví selže a nedokáže klientovi pomoci. Bývá to způsobeno především úspornými opatřeními zdravotních pojišťoven, které lékařům dávají limity pro maximální cenu laboratorních vyšetření, která může každý lékař za měsíc provést. Lékaři jsou pak nuceni testy neprovádět a např. nasazovat antibiotika empiricky bez prokázání citlivosti na antibiotika. K našim službám patří např. testování močových infekcí pomocí DNA technologií a přesných kultivačních testů, které klientům pomáhají účinně léčit infekce močových cest. K dalším službám patří testování klíšťat, která nám klienti zasílají pro analýzu na borélie a další infekce. Z genetických testů nabízíme např. test na věkem podmíněnou makulární degeneraci, celiakii, Bechtěrevovu chorobu (ankylozující spondylitida) atd.

Postup objednání laboratorní analýzy

 • 1
  Vyplňte dotazník

  Na konci dotazníku náš speciální algoritmus zdarma vypočítá riziko vzniku Alzheimerovy choroby, který je pak zaslán na e-mail

 • 2
  Objednejte genetickou analýzu

  Klikněte na tlačítko: "Objednat genetickou analýzu"

 • 3
  Vyplňte objednávku

  V případě osob mladších 18 let je nutné vyplnit i zákonného zástupce.

 • 4
  Uhraďte objednávku

  Systém vás přesměruje na úhradu platební kartou.