Chci se dozvědět doporučení pro snížení rizika vzniku Alzheimerovy choroby

Chci zjistit mé riziko Alzheimerovy choroby

Koplexní preventivní program zahrnuje laboratorní analýzu vašich predispozic, které předchází vyplnění dotazníku životního stylu a rodinné anamnézy. Výsledkem komplexního preventivního programu jsou cílená doporučení a výpočet rizika vzniku Alzheimerovy demence po dodržování všech těchto doporučení. Z výsledku je tedy zřejmé, jak efektivně můžete zahájením prevence oddálit propoknutí Alzheimerovy demence do vyššího věku. Vyplňte proto následující dotazník svědomitě a co nejpřesněji. Vaše odpovědi hrají důležitou roli v nastavení preventivního programu a výpočtu rizika.

Vyplnění dotazníku a následný výpočet rizika plynoucího z vašeho aktuálního životního stylu a rodinné anamnézy je zcela ZDARMA.
Cena za komplexní preventivní program obsahující individualizovaná doporučení na základě vrozených predispozic, životního stylu a rodinné anamnézy je 6.050 Kč vč. DPH.